خانه » خدمات وکالت در کرج » بهترین وکیل حضانت در کرج ⚖️ [+15 سال سابقه] گرفتن حضانت فرزند

بهترین وکیل حضانت در کرج ⚖️ [+15 سال سابقه] گرفتن حضانت فرزند

وکیل حضانت در کرج، خانواده‌هایی که فرزند داشته‌اند و برخی مسائل از قبیل طلاق یا فوت یکی یا هر دوی والدین در آنها اتفاق افتاده‌، با اصطلاح “حضانت فرزند” آشنایی دارند. هر خانواده‌ای ممکن است این مسئله را تجربه کند و مهم این است که بدانیم اگر برای ما هم اتفاق افتاد چه کارهایی باید انجام دهیم و چه زمانی به وکیل حصانت در کرج مراجعه کنیم تا بتوانیم این مسئله را به بهترین نحو و خیلی سریع مدیریت کنیم. 

وکیل حضانت در کرج چه کسی است؟

وکیل حضانت مانند سایر وکلا پروانه وکالت دارد و می‌تواند هر نوع پرونده‌ای را قبول کند اما دعوای حضانت را به عنوان حوزه تخصصی یا یکی از حوزه‌های تخصصیِ خود انتخاب کرده و در این حوزه  مهارت، تجربه و اطلاعات حقوقی فراوانی دارد.

وکیل حضانت در کرج برای رسیدگی به حضانت فرزند
وکیل حضانت در کرج برای رسیدگی به حضانت فرزند

برای مشاوره تخصصی با بهترین وکیل حضانت در کرج میتوانید همین الان با وکیل افشین مرادی تماس بگیرید.

معنای حضانت چیست؟

کلمه‌ی حضانت از ریشه‌ی “حضن”  به معنای در بغل گرفتن کودک و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح، معنای آن این است: مراقبت و نگهداری از فرزند از نظر جنبه‌ی عاطفی و جسمی توسط افرادی که قانون برای انجام این کار دارای صلاحیت می‌داند. مبحث حضانت اهمیت بسیار خاصی در مسئله خانواده دارد و قانون به آن توجه ویژه‌ای کرده است. 

اگر در مسئله‌ی حضانت فرد با حقوق و تکالیف خود آشنا نباشد، ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که آسیب‌هایی برای وی و فرزندش به همراه بیاورد.

(به عنوان مثال در مورد فرزند، آشنا نبودنِ پدر و مادر با حقوق و تکالیف خود در زمینه‌ی حضانت ممکن است منجر به انجام اقداماتی توسط آنها شود که آسیب‌های جسمی و روحی و شخصیتی برای کودک به همراه بیاورد و موانعی بر سر راه رشد شخصیتی و فکریِ او ایجاد کند.)

اهمیت و حساسیت مسئله‌ی حضانت از دیگاه وکیل حضانت در کرج

یکی از مهمترین دلایل اهمیت و حساسیت ویژه‌ی مسئله‌ی حضانت، نیاز کودک به برخورداری از یک محیط مناسب و طبیعی برای رشد شخصیتی و عقلی و فکری و همچنین برای تجربه‌ی حس خوشبختی است و کسی که حضانت فرزند با او است، باید این محیط و این تجربه را برای او فراهم کند. 

اهمیت نقش مادر

به صورت کلی، با توجه به اهمیت نقش مادر در کمک به حل مشکلات روحی، جسمی و شخصیتیِ کودک، قانون‌گذار تلاش کرده تا با تدوین و اصلاح قوانین، این امکان را فراهم کند که کودک حداقل تا هفت سالگی پیش مادر بماند و مادر مجبور نشود به خاطر گرفتن حضانت فرزندش از سایر حقوق خود طبیعیِ خود بگذرد. (طبق قانون، در صورت فوت یکی از پدر یا مادر، حضانت با دیگری است و در صورت فوت پدر اگر پدربزرگ پدریِ فرزند در قید حیات باشد ولایت را او برعهده دارد و نگهداری با مادر است. پدربزرگ فقط در صورتی می‌تواند از مادر فرزند سلب حضانت کند که بتواند ثابت کند مادر برای این مسئله صلاحیت کافی ندارد.)

دو جنبه‌ی حق و تکلیف

حضانت فرزند، دو جنبه‌ی مختلف یعنی حق و تکلیف دارد و از این دو جنبه می‌توان به آن نگاه کرد. در حالت کلی از یک سو ، پدر و مادرنمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خودداری کنند (تکلیف) و از سوی دیگر نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون وجود هیچ دلیل موجه و بدون حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد (حق).

قوانین حضانت در کرج

در ادامه به برخی از مهمترین ماده قوانین در زمینه‌ی حضانت اشاره می‌شود:

از قانون حمایت از خانواده

 • ماده ۴۰- هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. 
 • ماده ۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگه‌داری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرّر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند درخصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتّخاذ کند. 
 • تبصره- قوّه قضائیه مکلّف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسّط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوّه قضائیه می‌رسد. 
 • ماده ۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیّم، مادر یا شخصی که حضانت و نگه‌داری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرّر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. 
 • ماده ۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. 
 • ماده ۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگه‌داری محجور را عهده‌دار است، مگر آن‌که دادگاه به نحو دیگری مقرّر کند. 
 • ماده ۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلّیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است. 
 • ماده ۴۶- حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است. 
 • ماده ۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌الحضانت، میزان و ترتیب پرداخت حضانت آنان را تعیین می‌کند. 
 • تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد. 
 • ماده ۵۴- هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرّر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اوّل به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. 
مرتبط:   بهترین وکیل خانواده در کرج ⚖️ [15 سال سابقه] دعاوی خانواده
وکیل پرونده حضانت فرزند در کرج
وکیل پرونده حضانت فرزند در کرج

از قانون مدنی

 • ماده ۱۱۶۸- نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ‌
 • ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌

تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. 

 • ‌ماده ۱۱۷۰- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. ‌
 • ماده ۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. ‌ 
 • ماده ۱۱۷۲- هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاه‌داری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین ‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاه‌داری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. ‌
 • ماده ۱۱۷۳- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

مشاوره تخصصی با وکیل حضانت در کرج، تنها با یک تماس. همین الان میتوانید با وکیل افشین مرادی در تماس باشید.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 

الف) اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

مرتبط:   وکیل جهیزیه در کرج، استرداد جهیزیه و پس گرفتن آن

ب) اِشتهار به فساد اخلاق و فحشا

ج) ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

د) سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدّی‌گری و قاچاق

ه) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 • ماده ۱۱۷۴- در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه‌است. 
 • ‌ماده ۱۱۷۵- طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. ‌
 • ماده ۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. ‌
 • ماده ۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آ‌نها احترام کند. ‌
 • ماده ۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مُهمل بگذارند. 
 • ‌ماده ۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

ویژگی‌ها و مهارت‌هایی که یک وکیل حضانت کرج باید داشته باشد

یک وکیل حضانت‌ خوب، غیر از وظایف ذاتی در قبال موکل خود، یک‌سری ویژگی‌ها و مهارت‌های کلی نیز باید داشته باشد که در زیر به مهمترینِ آنها اشاره می‌کنیم:

 1. داشتن تحصیلات کاملاً مرتبط
 2. داشتن روحیه مطالعه و تحقیق و جستجوگری
 3. داشتن تجربه کافی و تلاش در جهت غنی‌تر کردن تجربه و مهارت در راستای ارتقای کیفیِ پیگیریِ پرونده‌های حضانت
 4. داشتن اعتماد به نفس و روحیه قوی
 5. تسلط کامل بر همه‌ی قوانین مربوطه در زمینه حضانت و سایر زمینه‌های مربوطه، و به‌روز نگه داشتن دانش حقوقیِ خود در این زمینه
 6. تواناییِ تجزیه و تحلیل و قدرت رسیدن به درک درست در مورد مسائل مرتبط به مسئله حضانت
 7. داشتن اِشراف به همه‌ی رویه‌های قضایی و حقوقیِ مربوطه در زمینه حضانت
 8. داشتن سرعت عمل بالا و دقت فراوان
 9. اشراف کامل به جنبه‌های مختلف پرونده
 10. داشتن روحیه تلاش‌گری برای احقاق حق و تحقق عدالت
 11. انتخابِ سریع‌ترین و کارآمدترین روش‌های به نتیجه رساندن پرونده‌های حضانت و اطلاع از بهترین راهکارهای حقوقی و قانونی
 12. داشتن صبر و حوصله و پشتکار فراوان 
 13. ریزبین بودن و بهره‌مندی از میزان هوش مورد نیاز برای شغل وکالت

مهمترین وظایف وکیل حضانت در کرج

وکیل حضانت در قبال موکل خود وظایف مهمی بر عهده دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

 1. ارائه‌ی توضیح به موکل در مورد روال کار و قوانین و هر چیزی که لازم است موکل بداند از جمله حقوق و تکالیف.
 2. پاسخ دادن به سوالات موکل به صورت دقیق و شفاف 
 3. خوش‌قول و خوش‌اخلاق بودن 
 4. رازدار بودن، قابل اعتماد بودن و امانت‌دار بودن
 5. دلسوز بودن و صادق بودن
 6. دفاع همه‌جانبه از حقوق موکل
 7. منصف و اخلاق‌مدار بودن 
 8. خودداری از تبانی با طرف مقابل پرونده
 9. تلاش در جهت حل مشکلات و اختلافات به صورت صلح‌آمیز
 10. منصف و اخلاق‌مدار بودن 
 11. یگیریِ پرونده و مراحل کار و همچنین گزارش دادن اطلاعات پرونده و روال پرونده به موکل
 12. خودداری از دادن وعده‌های غیرمنطقی و غیرقابل عملی‌شدن
 13. انجام همه‌ی بررسی‌های مورد نیاز و کسب همه‌ی اطلاعات مورد نیاز به منظور انتخاب بهترین و سریع‌ترین روش برای پیگیریِ کارهای پرونده حضانت
 14. وارد نکردن فشار مالی به موکل به‌ویژه در شرایطی که موکل در شرایط مالیِ نامطلوبی قرار دارد
 15. جلوگیری از پیچیده یا پیچیده‌تر شدن پرونده
 16. جلوگیری از کشیده شدن موکل به سمت انجام کارهای غیر ضروری و بیراهه‌ها 
مرتبط:   وکیل نفقه در کرج، مشاوره تخصصی برای گرفتن نفقه

مزایای کمک گرفتن از وکیل برای حضانت در کرج

 1. اطلاع از قوانین و حقوق و تکالیف به کمک راهنمایی‌های وکیل حضانت: 

بسیاری از از افراد از قوانین و حقوق و تکالیف خود در زمینه‌ی حضانت اطلاعات کافی یا جامع ندارند که این امر موجب دامن‌زده‌شدن به مشکلات می‌شود درحالیکه وجود یک وکیل حضانت باعث می‌شود افراد بتوانند به حقوق و تکالیف خود در این مورد واقف شوند که در این حالت، احتمال پایمال شدن حق کاهش می‌یابد.

 1. کمک به کاهش تنش میان طرفین دعوای در طی مراحل پیگیریِ حضانت

با توجه به اینکه دریافت حضانت فرزند معمولاً با تنش‌های خاص خود برای طرفین دعوی همراه است، وجود یک وکیل حضانت کمک می‌کند تا تنش و اصطکاک کمتری بین آنها به وجود آید و آسیب‌های روحی و مالیِ کمتری ایجاد شود. وکیل حضانت در مواردی که اختلافات و درگیری‌ها خیلی شدید می‌شود می‌تواند طرفین را به آرامش دعوت کند. 

 1. افزایش سرعت در به‌نتیجه رسیدن پرونده و کاهش احتمالِ پیچیده‌ و بغرنج شدن پرونده:

 وجود یک وکیل حضانت کمک می‌کند تا سرعت به نتیجه رسیدن پرونده افزایش یابد و از احتمال پیچیده و بغرنج شدن پرونده کاسته شود.

 1. انجام اقدامات لازم توسط وکیل حضانت:

موکل می‌تواند انجام اقدامات مربوط به مراحل پرونده‌ی حضانت را به وکیل حضانت بسپارد و از همراهیِ‌های او در این مسیر بهره‌مند شود. (وکیل حضانت از نظر قانونی اجازه دارد اقدامات مورد نیاز از جمله جمع‌آوریِ اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌ی اثبات عدم صلاحیت طرف مقابل برای برعهده گرفتن وکالت فرزند را انجام دهد.)

 1. تسهیل روند، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های اضافی: 

اگر وکیل همه‌ی خصوصیات و مهارت‌های مورد نیاز از جمله دانش و تجربه کافی را داشته باشد، می‌تواند کارآمدترین و سریع‌ترین روش‌ها و راهکارها را برای پیگیریِ پرونده انتخاب کند و روند کار را از این طریق تسهیل کند که این امر موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های اضافی می‌شود.

 1. احقاق حق افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند از حقوق خود در زمینه‌ی حضانت دفاع کنند: 

برخی از افراد به دلایل مختلف از جمله موانع شخصیتی یا مشکلات جسمی و ذهنی نمی‌توانند از حقوق خود از جمله حق خود در زمینه حضانت دفاع کنند. وجود یک وکیل حضانت خوب می‌تواند به آنها در این زمینه کمک شایانی کند.

شماره وکیل حضانت در کرج

رسیدگی به پروندههای حضانت، چالشهای متعددی دارد و قانونگذار شرایط مختلفی را در نظر گرفته است. برای اینکه در دعاوی حضانت به نتیجه دلخواه خود برسید، حتما باید از وکیل حضانت در کرج کمک بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *