خانه » خدمات وکالت در کرج » وکیل تصرف عدوانی در کرج، موفقیت 100% در پرونده

وکیل تصرف عدوانی در کرج، موفقیت 100% در پرونده

مشاوره با وکیل تصرف عدوانی در کرج: اصطلاح “تصرف عدوانی” را این‌روزها زیاد می‌شنویم زیرا بسیاری از افراد جامعه به دلیل کم‌ اطلاعی از قوانین مربوطه از جمله قوانین ملکی، دچار مشکلاتی که مرتبط با مسئله‌ی تصرف عدوانی است می‌شوند و وکیل تصرف عدوانی در کرج، بیش از هر شخص دیگری می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. برای آشنایی با دعویِ تصرف عدوانی قبل از هر چیز لازم است با معنای تصرف آشنا شویم.

مشاورهتخصصی و حرفه ای
پیگیری پروندهاز 0 تا 100
حوزه کاریسراسر کرج
ساعات کاری9 صبح الی 6 عصر
بهترین وکیل تصرف عدوانی در کرج و استان البرز
بهترین وکیل تصرف عدوانی در کرج و استان البرز

مشاوره تخصصی با وکیل تصرف عدوانی در کرج

اگر دچار دعاوی تصرف عدوانی شده اید، برای رفع مشکل و برنده شدن پرونده، بهتر است که حتما با وکیل تصرف عدوانی کرج مشاوره کنید و راه کارهایی که برای گرفتن بهترین نتیجه در کمترین زمان از نظر قانونی وجود دارد را در دادگاه بکار بگیرید.

معنای کلمه‌ی “تصرف”

یکی از متداول‌ترین معانیِ لغویِ کلمه‌ی “تصرف”، به دست آوردنِ چیزی و سلطه و اقتدار بر  چیزی است و معمولاً این کلمه در مورد مقوله‌ی مال کاربرد دارد که معنای فقهی آن در مورد مال این است:

“هر اقدام ارادیِ منتسب به شخص در مالى- اعمّ از عین و غیر عین- که داراى اثر شرعى است؛ خواه این اثر به سود تصرّف‌کننده باشد یا به زیان او.”

به بیان ساده‌تر، از نظر فقهی، تصرف به هر نوع کار ارادی در یک مال که اثر شرعی دارد، گفته می‌شود.

منظور از تصرف به معنای عام در اصطلاح حقوقی، سلطه و اقتدار یک شخص بر یک مال است و اگر شخصی بخواهد مالی که به ناحق به تصرف دیگری درآمده را از تصرف او خارج کند، قبل از هرچیز باید حقانیت خود را در مورد تصرف آن مال اثبات کند تا بتواند برای اِعمال تصرف خود از قانون حکم بگیرد.

در صورتی که درگیر یک دعوای تصرف هستید، برای مشاوره تخصصی با وکیل تصرف عدوانی در کرج همین الان با ما تماس بگیرید.

حالت‌های کلیِ تصرف عدوانی

برای تصرف به معنیِ عام، سه حالت کلی را می‌توان در نظر گرفت:

 • حالت اول: در این حالت، شخص متصرِفِ مال، مالک مال است. (تصرف مالکانه)
 • حالت دوم: در این حالت، شخص متصرفِ مال، مالک مال نیست اما بنابر بر سببِ ذیربط از جمله اجازه‌ی مالک، اجازه‌ی تصرف در آن مال را دارد. (تصرف به اذن)
 • حالت سوم: شخص متصرفِ مال، نه مالک مال است و نه اجازه‌ی مالک یا اجازه‌ی قانون را برای تصرف آن مال را دارد، بلکه از طریق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، مانع از این شده که مالک بتواند مال را به تصرفِ خود درآورد.

یکی از مصادیق کلمه‌ی “تصرف” در قانون، موضوع “تصرف عدوانی” است و بسیاری از افراد جامعه ممکن است به دلیل عدم آشناییِ کافی با حقوق و تکالیف ملکی، در مورد این موضوع گرفتار مشکلاتی شوند. برای مشاوره با وکیل تصرف عدوانی در کرج با ما تماس بگیرید.

تصرف عدوانی به چه معناست؟

معنای “تصرف عدوانی” در لغت، تصاحب ملک یا مالی و خارج کردنِ آن ملک یا مال از تصرفِ شخصی دیگر بدونِ کسب رضایت وی و با قهر و غلبه و زور و جبر است.

درحالیکه تصرف عدوانی در دانش حقوقی به این معنا است کهT شخصی مال غیرمنقولی که در اختیار شخصی دیگر است و آن شخصِ دیگر بر آن مال حق تصرف دارد را بدون رضایت وی، با قهر، جبر، غلبه یا زور از تصرفِ او خارج کند، و مال را به تصرف خود درآورد.

وکیل برای رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی در کرج
وکیل برای رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی در کرج

(مال غیرمنقول شامل مواردی از قبیل ملک یا زمین است و کسی که بر آن مال تصرف و نسبت به آن حق تصرف دارد، می‌تواند مالک آن، مستأجر آن و یا کسی باشد که به هر دلیل موجه از نظر قانون، به او اجازه‌ی تصرف داده شده و حق تصرف دارد.)

مقوله‌ی “تصرف عدوانی” در قانون

در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، ماده‌هایی مطرح شده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله‌ی “تصرف” در ارتباط است که در ادامه به تعدادی از این ماده‌ها اشاره می‌شود:

ماده‌ی 158 قانون آیین دادرسیِ مدنی

“دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.”

مرتبط:   وکیل خلع ید در کرج، پیگیری 100% دعاوی خلع ید

ماده‌ی 161 قانون آیین دادرسی مدنی 

“در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.”

ماده‌ی 162 قانون آیین دادرسی مدنی 

“در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.” 

ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی مدنی

“رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.”

جهت مشاوره با بهترین وکیل تصرف عدوانی کرج و استان البرز همین الان با وکیل افشین مرادی تماس بگیرید.

ماده‌ی 30 قانون مدنی

“هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد”

رسیدگی به پرونده های تصرف عدوانی بصورت تخصصی و کاملا حرفه ای را از بهترین وکیل تصرف عدوانی کرج بخواهید. برای مشاوره تماس بگیرید.

ماده‌ی 31 قانون مدنی

“هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون آورد مگر به حکم قانون.” 

ماده‌ی 35 قانون مدنی 

“تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.

بهترین وکیل برای رسیدگی به دعاوی ملکی در کرج
بهترین وکیل برای رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی در کرج

خوانده و خواهان در دعویِ تصرف عدوانی چه کسانی هستند؟

هر نوع دعویِ از جمله دعویِ تصرف عدوانی ، دو طرف یعنی “خواهان” و “خوانده” دارد. 

 • خواهان دعویِ تصرف عدوانی (متصرف سابق): کسی که ادعا می‌کند مال غیرمنقولی که در تصرف او بوده، توسط خوانده از تصرف او خارج شده و خوانده، آن مال را تصرف کرده است. 
 • خوانده‌ی دعویِ تصرف عدوانی (متصرف کنونی): شخصی که خواهان ادعا می‌کند این شخص، مال غیرمنقولی که در تصرف خواهان بوده را از تصرف او خارج کرده و به تصرف خود درآورده است.

اگر اثبات شود که ادعای خواهان درست است، خوانده باید مال را پس بدهد و اگر لازم باشد، خوانده باید ضرر و زیان‌های احتمالی را هم جبران کند، ضمن اینکه اگر دعوی از نوع کیفری باشد، مجازات کیفری نیز برای خوانده در نظر گرفته می‌شود.

چه چیزهایی برای مطرح کردن دعویِ تصرف عدوانی مورد نیاز است؟

مهمترین چیزهایی که برای مطرح کردن دعویِ تصرف عدوانی مورد نیاز است، عبارتند از: 

 • استشهادیه محلی و سایر مدارک و اسناد مورد نیاز برای اثبات
 • مدارک شناسایی
 • متن دادخواست
 • انجام اقدامات مورد نیاز برای تامین دلیل (دلیل از دیدگاه حقوقی به معنای اسناد و مدارکی است که فرد برای اثبات دعویِ خود یا دفاع از خود به آن استناد می‌کند و معنای تأمین دلیل، حفظ این اسناد و مدارک به منظور استفاده از آنها در زمانِ مورد نیاز است.)

شروط و ارکان مورد نیاز برای مطرح کردن دعویِ تصرف عدوانی

به طور کلی، در صورت وجود شروط و ارکان زیر، خواهان (متصرف سابق) می‌تواند دعویِ تصرف عدوانی را مطرح کند و به نتیجه‌ی آن امیدوار باشد. 

 • غیر منقول بودن مال: به این معنا که خواهان بتواند اثبات کند که موضوع مورد اختلاف، یک مال غیرمنقول از قبیل زمین یا ملک است.
 • عدوانی بودن تصرفات خوانده: به این معنا که خواهان بتواند اثبات کند که تصرف توسط خوانده به صورت عدوانی یعنی با قهر و زور و غلبه صورت گرفته است.
 • سبق تصرفات خواهان: به این معنا که خواهان بتواند اثبات کند که مال قبل از تصرف توسط فرد متصرف، در تصرف و اختیار خواهان بوده است.
 • لحوق تصرفات خوانده: به این معنا که خواهان بتواند اثبات کند که خوانده قبلاً سابقه‌ی تصرف آن مال را نداشته و در زمانی که خواهان هنوز حق تصرف داشته، مال توسط خوانده به تصرف درآمده است.
 • مشروع و قانونی بودن سابقه‌ی تصرف خواهان: به این معنا که خواهان بتواند اثبات کند که مالی که توسط خوانده به تصرف درآمده، قبلاً به صورت قانونی و مشروع در تصرف خواهان بوده است. 
 • تصرفِ کنونیِ خوانده بر مال: به این معنا که خواهان بتواند ثابت کند که مال در حال حاضر در تصرف خوانده است.
 • اقدام قبل از اتمام مدت زمان مربوطه که قانون معین کرده است: به این معنا که خواهان در صورتی که قصد مطرح کردن دعویِ تصرف عدوانی را داشته باشد، باید قبل از اتمام مدت زمانی که قانون تعیین کرده، شکایت خود را مطرح کند. (معمولاً دعویِ تصرف عدوانی پس از اتمام این مدت زمانی، قابل طرح کردن نیست.) 
 • وجود حداقلِ زمانی در زمینه‌ی سابقه‌ی تصرف: اگر قانون، یک حداقلِ زمانی برای مدت زمان سابقه‌ی تصرف مال توسط توسط خواهان (متصرف سابق) تعیین کرده، خواهان باید بتواند اثبات کند که این حداقلِ زمانی وجود داشته است. مدت زمان تصرفِ متصرفِ سابق باید آنقدر باشد که از نظر قانون و عرف، تصرف اتفاق افتاده باشد.، البته میزان حداقلِ زمانی در این زمینه بر اساس نظر قانون ممکن است به مرور زمان تغییر کند.
مرتبط:   وکیل تخلیه ملک در کرج، تخلیه ملک 100% در کمترین زمان

بهترین وکیل تصرف عدوانی در کرج

وکیل افشین مرادی با بیش از 15 سال سابقه کار و مدرک وکالت پایه یک، با تسلط کامل بر قوانین ملکی و قضایی، آمادگی رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی در سراسر کرج را دارد. برای تماس و مشاوره با وکیل تصرف عدوانی در کرج با ما تماس بگیرید.

این موضوع که وجود کدام‌یک از شروط و ارکان ذکر شده از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است و اینکه چه نوع ادله و اسناد و مدارکی باید ارائه شود، بستگی به نوع دعویِ تصرف عدوانی (حقوقی و کیفری) دارد ضمن اینکه در دعوی تصرف عدوانی از نوع کیفری ممکن است نیاز به مواردی اضافه بر موارد ذکر شده نیز داشته باشد و مالکیت بر مال نیز برای آن باید اثبات شود.

در صورتی که با وجود فراهم بودنِ همه‌ی این شروط، باز هم خوانده از پس دادن مال خودداری کند و ادعا هایی از قبیل خرید ملک و یا داشتن قرارداد را مطرح کند، خواهان باید با ارائه‌ی شواهد و مدارک و اسناد مورد نیاز به ادعاهای خوانده پاسخ دهد.

انواع دعویِ تصرف عدوانی کدامند؟

تصرف عدوانی طبق قانون به تصرف عدوانیِ کیفری و تصرف عدوانیِ حقوقی تقسیم می‌شود که فرد می‌تواند بر اساس شرایط موجود، دعویِ خود را در قالبِ یکی از این دو نوع در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد مطرح کند.

طبق ماده‌ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ” دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.”

مرجع رسیدگی به تصرف عدوانی در کرج

دادگاه صالح برای نوع حقوقیِ دعویِ تصرف عدوانی، دادگاه عمومی و حقوقی است درحالیکه رسیدگی به نوعِ کیفریِ این دعوی را دادگاه کیفری برعهده دارد.

البته نوع کیفری و حقوقیِ دعویِ تصرف عدوانی در عین حال که برخی ویژگی‌های مشترک دارند، در مورد برخی از موارد از جمله برخی انواع مدارک و اسناد و ادله‌ی مورد نیاز با هم متفاوت هستند.

دعویِ تصرف عدوانی از نوع حقوقی

دعویِ تصرف عدوانی از نوع حقوقی، دادخواست مربوط به خود را دارد که این دادخواست باید تنظیم و ارائه شود. دعویِ تصرف عدوانیِ حقوقی از نظر برخی جهات با نوع کیفری متفاوت است از جمله اینکه برخلاف دعویِ تصرف عدوانیِ کیفری، نوع حقوقی نیاز به اثبات مالکیت ندارد.

دعویِ تصرف عدوانی از نوع کیفری

دعویِ تصرف عدوانی از نوع کیفری، در عین حال که بسیاری از ویژگی‌های کلیِ دعویِ تصرف عدوانی از نوع حقوقی را دارا است، در مورد برخی موارد از جمله روش‌های اثبات و ادله و مدارک مورد نیاز تا حدودی متفاوت از نوع حقوقی است.

ضمن اینکه برخلاف نوع حقوقی، برای نوع کیفریِ این دعوی، جرم‌انگاری شده و چند ماده قانونی به آن پرداخته است که در زیر به چند ماده اشاره می‌شود:

ماده‌ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره‌ی 1 رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

مرتبط:   وکیل شهرداری در کرج، رسیدگی به پرونده های شهرداری

تبصره‌ی 2-  در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای تصرف عدوانی و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مشاوره تخصصی با وکیل تصرف عدوانی در کرج بهترین گزینه برای موفقیت در دادگاه و پیروزی در پرونده است.

ماده‌ی ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده‌ی ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به تصرف عدوانی از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

وکیل دعویِ تصرف عدوانی در کرج چه کسی است؟

وکیل دعویِ تصرف عدوانی مانند سایر وکلا می‌تواند هر نوع پرونده‌ای را بپذیرد زیرا پروانه‌ی وکالت رسمی دارد اما این وکیل به دلیل مهارت‌های کسب‌شده و تخصص فراوان در امر وکالت دعاویِ تصرف عدوانی، این حوزه را به عنوان حیطه‌ی تخصصیِ خود یا یکی از حیطه‌های تخصصیِ خود انتخاب کرده است.

ویژگی های وکیل تصرف عدوانی در کرج

در مورد مسئله‌ی تصرف عدوانی، بهتر است افراد از مشاوره و همراهیِ یک وکیل ماهر، باتجربه و متخصص بهره‌مند شوند زیرا چنین وکیلی مهارت‌ها، مزیت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که در زیر به مهمترینِ آنها اشاره می‌شود:

 • وکیل تصرف عدوانی در صورت وجود اسناد و مدارک و ادله‌ی کافی و محکم می‌تواند به خوبی این مدارک و ادله را جمع‌آوری و از آنها در جهت دفاع از حقوق موکل خود استفاده کند.
 • وکیل بهتر از هر شخص دیگری از پیچیدگی‌های دعویِ تصرف عدوانی اطلاع دارد و بر اساس ادله و اسناد و مدارک جمع‌آوری‌شده، بهترین راهکارها انتخاب می‌کند و بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرد.
 • وی بهتر از هرکسی می‌داند که با توجه به شرایط موجود، چه نوع دادخواست یا دادخواست‌هایی را باید تنظیم کند و ارائه دهد.
 • یک وکیل ماهر و باتجربه و متخصص در زمینه‌ی دعویِ تصرف عدوانی، موکل خود را با حقوق و تکالیفی که به نوعی به موضوع تصرف عدوانی مربوط هستند، آشنا می‌کند.
 • وکیل تصرف عدوانی کرج از همه‌ی قوانین، اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی که به نوعی با این مقوله مرتبط هستند، مطلع است و به تغییرات قانونی در این زمینه نیز اشراف کامل دارد.
 • وکیل دعوای تصرف عدوانی در کرج، تفاوت‌های دادخواست‌های حقوقی شبیه به هم و همچنین تفاوتِ اصطلاح‌هایی که معنای آنها نزدیک به هم است و ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند را به‌خوبی می‌داند و کاملا مطلع است که هر پرونده‌ای چه نوع دادخواستی نیاز دارد. (به عنوان مثال، هرچند “حکم تصرف عدوانی” و “دستور تخلیه” ممکن است شبیه هم به نظر می‌رسند اما هرکدام معنای مشخص و دادخواست جداگانه دارند.) 
 • وی از همه‌ی جزئیات روند دادرسی در مورد دعویِ تصرف عدوانی آگاه است.
 • او با زبان قانون و اصطلاح‌های قانونی در زمینه‌ی تصرف عدوانی کاملاً آشنا است.
 • وکیل متخصص تصرف عدوانی، همه‌ی راهکارها و راه‌حل‌های قانونی در این زمینه را می‌داند و از آنها کمک می‌گیرد.
بهترین وکیل تصرف عدوانی کرج کیست؟

دعاوی تصرف عدوانی خود را به وکیلی متخصص و با تجربه بسپارید تا شانس موفقیت شما در دادگاه و دادسرا افزایش یابد، برای دریافت مشاوره تخصصی همین الان با ما تماس بگیرید.

هزینه رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی چقدر است؟

حق الوکاله در خصوص پرونده های عدوانی بستگی به نوع پرونده و شرایط آن دارد، جهت براورد هزینه میتوانید با ما تماس بگیرید.

شماره تماس وکیل تصرف عدوانی در کرج

در دعاوی تصرف عدوانی، بهتر است حتما از همراهی یک وکیل متخصص تصرف عدوانی در کرج بهره مند شوید. جهت رزرو وقت مشاوره میتوانید با وکیل افشین مرادی تماس بگیرید.

3.4/5 - (5 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *