خانه » خدمات وکالت در کرج » بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد کرج ⚖️ پیگیری [100%]

بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد کرج ⚖️ پیگیری [100%]

دادخواست الزام به ایفای تعهد از دادخواست هایی است که جزو امور حقوقی می باشد و مقصود از طرح این دادخواست اجبار طرفین برای انجام تعهد هایشان است؛ اگر یکی از طرفین به قرارداد متعهد نباشد طرف مقابل می تواند توسط یک وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج از او شکایت نماید.

بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج

داشتن تعهد به معنی تکلیف و انجام وظیفه است، که در الزام به ایفای تعهد هر دو طرف متعهد میشوند آنچه در قرارداد است را مقرر نمایند، بنای هر قراردادی عمل به تعهدات آن است و هر زمان تمامی وظایف طرفین به طور صحیح انجام شود منافع شان نیز رعایت خواهد شد.

وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج
وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج

شما میتوانید برای اقامه دعوی الزام به تعهد به یک وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج مراجعه نمایید.

انواع تعهدات قرارداد

  1. تعهد مسئولیت و تعهد هزینه ای
  2. تعهد قطعی و تعهد مشروط
  3. تعهد قراردادی و تعهد مستقل از قرارداد.
  4. تعهد قراردادی و تعهد خارج از قرارداد
  5. تعهد اصلی و تعهد فرعی
  6. تعهد معاوضی و تعهد غیر معاوضی
  7. تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی
  8. تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله
  9. تعهد قراردادی و تعهد قانونی
  10. تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه
مشاوره تخصصی با وکیل خبره در کرج و استان البرز
مشاوره تخصصی با وکیل خبره در کرج و استان البرز

شروط الزام متعهد به ایفای تعهد چیست؟

جهت الزام متعهد به ایفای تعهد ضمن قرارداد، شروطی ذکر شده است که پایبندی به آنها از الزامات قرارداد می باشد، و همچنین در صورت عدم رعایت یکی از شروط غیر ممکن است، این شرایط به شرح زیر است:

بقای قرارداد از نظر یک وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج

الزام شخص متعهد قرارداد به انجام اقدامات ذکر شده در قرارداد، در شرایطی ممکن است که قرارداد منحل نشده باشد، در غیر این صورت تعهد به قرارداد باطل میشود؛ و دیگر ماهیتی ندارد.

امکان اجرای تعهد

از شروط دیگر الزام متعهد به ایفای تعهد، ممکن بودن اجرای تعهد میباشد. در صورتی که تعهد ناممکن باشد در واقع اجرای آن باطل شده و ضمن آن قرارداد نیز باطل خواهد شد.

بنابراین هرگونه تعهدی که اجرای آن از لحاظ عرف و عادت ناممکن باشد، باطل بوده و اعتباری ندارد.

رسیدن به زمان اجرای تعهد

در حالی که زمان انجام تعهد نرسیده باشد، نمیتوان متعهد را ملزم به انجام تعهدات کرد. زیرا تحقق و فرا رسیدن زمان اجرا همانند مکان اجرا از عوامل مهم در تعهد است و قبل از رسیدن زمان اجرا به تعهد هیچ گونه تکلیفی از لحاظ قانون بر دوش شخص متکلف فعالیتی ندارد.

برای رسیدگی به ایفای تعهدات قراردادی با یک وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج و یا یک وکیل حقوقی در کرج مشاوره داشته باشید.

باقی ماندن زمان اجرا به تعهد وابسته به زمان

انجام تعهد باید همیشه در یک زمان مشخص صورت گیرد، اما گاها ممکن است خود زمان قید تعهد باشد، و مورد تعهد یک عمل مقید به زمانی خاص باشد، در این شرایط خود عمل و خود زمان خاص، بعنوا مقید و قید، به شکل وحدت مطلوب توافق شده است و اگر عمل خارج از زمان توافق شده صورت گیرد به هیچ وجه مطلوب مورد تعهد واقع نمی گردد.

پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد

در صورت سخت تر شدن شرایط در اجرای تعهد و تغییر روال قبلی، این تغییرات باید در هنگام ثبت قرارداد پیش بینی شده باشند در غیر این صورت پس از ایجاد این تحولات در احوال قرارداد و مشکل شدن اجرای تعهدات، نمی شود متعهد را به انجام تعهدات قرارداد اجبار کرد.

وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی

وجود حق الزام در شروط الزام متعهد به تعهدات لازم و ضروری است. در شرایطی که متعهد از اجرای تعهد امتناع ورزد، ایجاد دعوی الزام به تعهد لازم است.

امتناع از انجام تعهد گاهی به دلیل حق متعهد مبنی بر خودداری به اجرای تعهد است، که این مورد مطلقا امکان ندارد و به دلیل وابسته بودن دو مورد قرارداد به هم، الزام به تعهد یکی از طرفین قبل از انجام تعهد نفر دیگر ممکن نیست و قانون در این راستا می گوید هر طرف باید تا انجام تعهدات نفر دیگر صبر کرده و بعد از آن به انجام تعهدات خود بپردازد.

جهت اقامه الزام به امضای قرارداد و ایفای تعهدات میتوانید به یک وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج مراجعه کنید.

الزام به ایفای تعهد مالی و غیر مالی از نظر وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج

دعاوی الزام به ایفای تعهد به دو مورد بستگی دارد، یکی مالی و دیگری غیر مالی.

در صورتی که الزام به تعهد مالی باشد هزینه دادرسی بیشتر خواهد بود و ارزش خواسته باید مشخص شود.

الزام به ایفای تعهد مالی

در مواقعی تعهدی که درباره اش صحبت میکنیم یک الزام به ایفای تعهد مالی است یعنی تعهد ارزش و اعتبار اقتصادی دارد مثل خریداری ملک.

الزام به ایفای تعهد غیر مالی

هرآنچه جزو تعهدات مالی نباشد، به دسته ی الزام به ایفای تعهدات غیر مالی پیوسته و هزینه دادرسی آن کمتر از ایفای تعهد مالی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به ایفای تعهد در کرج

براساس نظر وکیل الزام به انجام تعهد در کرج مرجع صالح رسیدگی به دعاوی الزام به تعهد، اگر موضوع ملکی و مالی باشد همان محلی است که ملک در آن واقع شده است.

ولی اگر موضوع در رابطه با اموال غیر منقول نباشد مرجع صالح رسیدگی، محل اقامت خوانده و یا همان محل وقوع قرارداد می باشد.

بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج

بعد از ارائه مدارک و تنظیم دادخواست و بررسی مستندات پرونده خواهان، دادگاه مربوطه خوانده را ملزم به ایفای تعهدات لازمه می نماید. در شرایطی که خوانده از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، خواهان میتواند به کمک یک وکیل احقاق حق نماید. شما همواره میتوانید برای معرفی بهترین وکیل الزام به ایفای تعهد در کرج با شماره های درج شده در https://afshinemoradi.com تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *